De wereld en de samenleving is uit balans

We leven in een wereld die is doorgedraaid. De polarisatie in de wereld neemt toe. Eigenlijk is onze manier van doen allang failliet maar we durven het nog niet hardop te zeggen. Voor de bühne doen we nog alsof we het tij kunnen keren. We plakken pleisters en doen aan symptoombestrijding. Maar onderhuids weten we allang dat het dik 5 over 12

is geweest. Kortom we maken ons allemaal schuldig aan pappen en nathouden. De oorzaak van de stress die we ervaren met vele uitingsvormen

Stress lijkt een gewoonte geworden

Stress beheerst steeds vaker ons leven. De natuurlijke ‘staat van zijn’ waarin de mens het liefst verkeert is ‘Rust’. Zodra de spanning toeneemt vernauwd ons bewustzijn en sluiten we onszelf af van het vermogen waarover we beschikken. De 4FIER methodiek duidt de aanleiding van de oorzaak die bewustzijn vernauwing tot gevolg heeft.

De realiteit is een feit en onze reactie erop is een keuze 

De meeste menselijke reacties zijn gewoontegetrouwe automatismen. Onze reacties zijn niet altijd functioneel. Als we hier bewust van zijn kunnen we kiezen voor een andere reactie. Dankzij kennisneming van de aanleiding van de oorzaak kan de disfunctionele automatisme door nuancering weer functioneel worden ingezet. 

Daarom 4FIER Zelfmanagement

Wij geloven dat door het veranderen van onze disfunctionele automatismen we de kwaliteit van ons leven kunnen beïnvloeden. 4FIER biedt support aan ieder individu, team en organisatie die haar autonomie wil herstellen en ecologisch wil veranderen om zelfstandig de eigen sleur te doorbreken. 

Onze oplossing! Online support, voor jezelf, door jezelf

De 4FIER App motiveert de gebruiker bewust te worden van de aanleiding van de oorzaak van de stress situatie waarin de gebruiker verkeert. De gebruikernuanceert zijn ‘reactie-motief’ en geeft hiermee de realiteit anders betekenis door een meer constructieve, functionele manier van reageren.                           

Team 4FIER

Founding Father van 4FIER is Jan Collewijn. Als geslaagd ondernemer heeft Jan vele jaren zijn tijd besteed aan het vinden van het antwoord op de vraag van zijn dochter: 

“Pap, ik dacht dat grote mensen wisten wat ze deden, maar zij doen ook maar wat, waarom”?

Via diverse stromingen zoals NLP, Transactionele Analyse, Systemisch werk, Bateson, en Kolb zijn er inzichten opgehaald en is een methodiek ontstaan. Met behulp van Hermi Hakvoort en Jeroen Duvergé is dit aangescherpt en vertaald naar een concreet product dat klaar is om omarmd te worden: 4FIER zelfmanagement. De opstap naar Geluk