Waarom 4Fier?

Waarom 4FIER?

We hebben het goed in Nederland. Door de inspanningen in het verleden behoort Nederland tot een van de welvarendste landen van de wereld. Deze welvaart maakt het mogelijk om een omgeving te scheppen die bijdraagt aan het welzijn van diegene die gebruik maken van de faciliteiten die hierdoor geboden kunnen worden. Denk hierbij aan opleiding, medische zorg, rechtstaat, sociaal maatschappelijk vangnet, financiering, uitkeringen en een grote verscheidenheid aan hulp instanties. Voor elk probleem, uitdaging of tegenslag die we persoonlijk ervaren staat een deskundige klaar om hulp te bieden. En als we er zelf niet aan denken is er wel iemand die de route kent of voor ons de route naar de oplossing organiseert. 

Een logisch gevolg van deze welvaart luxe is dat een steeds groter aantal inwoners verwendicapt raken. Verwendicapten zijn voor hun welzijn afhankelijk van derden. Verwendicapten zijn niet meer in staat om resultaten te behalen door gebruik te maken van eigen doen en laten. Het gezegde: oefening baart kunst behoort tot het verleden. 

Zolang succes niet in de schoot van een verwendicapte geworpen krijgen door derden zullen zij nooit de smaak van het behalen van succes op eigen kracht ervaren. 

Schoolresultaten worden lang niet altijd meer behaalt dankzij de ontwikkeling van het potentieel van de leerling. Hulptroepen staat klaar om de leerling als belonen met alternatieven voor het leveren van géén inspanning te ondersteunen.  Voldoet een inkomen niet om een gewenste levensstandaard te leven? Dan hoeven we niet meer ‘ te de tering naar de nering te zetten, maar leven gewoon dankzij schulden door op te groet voet. En gaan we kopje onder in onze eigen schulden dan lost een ander dat wel op. Leidt onze ongezonde levensstandaard tot medische klachten dan moet de dokter en medicijnen de oplossing bieden. Zijn we ongelukkig dat moet dan moet de omgeving ons gelukkig maken. En zijn we niet succesvol dat ligt dat aan de omstandigheden maar niet aan ons zelf. En ervaren we niet de sprookjes relatie die we ons voorstellen, dan verwachten we dat een andere relatie ons dit wel voor ons in petto heeft.

Door de welvaart omstandigheid zorgt ervoor dat we nog maar zelden  op onszelf en onze eigen kunnen worden terug geworden. Er is altijd wel een hulplijn beschikbaar waardoor we onze eigen hulp ter ontwikkeling van zelfredzaamheid onbenut blijft.

Niets menselijk is ons vreemd! 

De mens is van nature lui. Dit komt voort uit ons oerinstinct. De oermens moest rusten zodat wanneer het moest kon jagen om te overleven.  De welvaart maatschappij verzadigd ons nagenoeg zonder inspanning. Dus de prikkel om een bekwaam jager te worden ontbreekt. Dit maakt ons, zonder dit te realiseren, passief en lui. Met als gevolg dat we het potentieel van onze  kwaliteiten onbenut laten. Onszelf verbazen waartoe we in staat zijn zullen we niet meemaken. Waardoor we nooit de smaak van trots op eigen kunnen zullen proeven. 

Verwendicapten hebben nog nooit de euforie ervaren van het succes behaalt op eigen kracht en toedoen. Verwendicapten leven in de veronderstelling dat je voor het ervaren van de euforie van succes afhankelijk bent van ander, middelen en of  de omstandigheden. 

4FIER laat je opnieuw kennis maken met waartoe jij zelfstandig toe in staat bent op eigen kracht langs de weg van de minste weerstand. 4FIER bevrijd je van de afhankelijkheid van anderen en de omstandigheden voor geluk succes en al het andere wat je jezelf toewenst. Met 4FIER leert je het leven vieren en  de smaak van trots te proeven. Trots op jezelf!

Wat is 4FIER?

4FIER is een acroniem samengesteld uit één cijfer en vier letters. Het cijfer 4 staat voor de 4 fases van de doorlopende interactie met de omgeving waarmee altijd en onlosmakelijk meer verbonden zijn.

En de viert letters staan voor de vier vermogen die ons ter beschikking staat om die eindeloze interactie met de omgeving waarmee we onlosmakelijk meer verbonden zijn optimaal aan te wenden voor ons welzijn.

De F staat voor ons Fysieke vermogen te bandendelen of nalaten te anderen nagelang de situatie dit van ons verlangt. 

De I staat voor onze Intelligentie. Ons denkvermogen stelt ons in staat te analyseren en te bedenken wat de beste strategie is om te bereiken wat we willen. 

De E staat voor Emotie. Emotie zijn het uithangbord van onze behoefte in het moment. En motiveren langs de weg van ik-waardering ons verlangen te bevredigen. 

De R staat voor Resultaat. Waarom leef je? Wat wil je bereiken en ervaren elk moment van je leven? Wat is jouw levens missie? Waartoe ben je op weg? 

Naast dat 4FIER een acroniem is dat bovenstaande uitleg representeert is FIER ook het oudhollandse woord dat staat voor trots. FIER zijn op jezelf! 

Door het herontdekken waartoe jij van nature toe in staat bent door de inzet van je eigen volle vermogens (Fysiek-, Intelligentie-, Emotie-, (droom) Resultaat vermogen  zul verstelt staan, hoe makkelijk en waartoe jij in staat bent. Problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, succes ligt voor het opraken en een blij gelukkig leven lacht je als vanzelfsprekend tegemoet. Met inzet van 4FIER sluit je vriendschap met teleurstelling en tegenslag. Want met 4FIER maakt je van elke nood een deugd in dienst van jouw welzijn! 

Een 4FIER vooronderstelling luidt:

 in iedere ervaring is een leerelement aanwezig in dienst van ontwikkeling. En de ervaren blijft zich herhalen tot het leerelement is ingezet voor ontwikkeling.

Hoe doe  je 4FIER?  

Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. 

4FIER is een reflectie methodologie. Een basis vooronderstelling van 4FIER is: ‘elke ervaring biedt een leerervaring in dienst van welzijn’. 

Met de nadruk op elke ervaring.  Van een positieve ervaring kunnen we door gestructureerde reflectie ontdekken op welke manier we als vanzelf onze vermogens ingezet hebben dit succes te behalen. De bonus van positieve ervaringsreflectie is dat je het behaalde succes opnieuw ervaart en de route naar succes voor jezelf ‘automatiseert’. Met 4FIER ontdek je jouw eigen  succes ‘copy past toets combinatie’.

En geautomatiseerde proces zijn een voorwaarde van multitasking. Immer meerdere dingen tegelijk doen kunnen we slechts als die zaken voor ons een automatisme zijn. Denk als voorbeeld van multitasking aan auto rijden, veilig en vanzelfsprekend onder weg zijn en aankomen. En wie wil nu niet dat succes en blijdschap ervaren een vanzelfsprekend automatische gevolg is van ons onbewuste handelen.

Maar ook het behalen van resultaat en ervaring waar we niet gelukkig maken draagt met inzet van 4FIER reflectie bij tot persoonlijke succes automatisering.  Succes ervaren is een vanzelfsprekend gevolg van ‘het op natuurlijke wijze aanvullend inzetten van onze vier vermogen in het betreffende moment’. Laten we na ‘het op natuurlijke wijze complementair inzetten van onze vier vermogen in het betreffende moment’ dat ervaren we een teleurstellend resultaat. Met 4FIER ontdek je waarom je nalaat je volle vermogen in te zetten om wel succes te ervaren. 

Met 4FIER reflectie ontdek je jouw voorkeur vermogen waar je op zoek gaat naar de oplossing wanneer je spanning/stress ervaart in een omstandigheid. Door te ‘vluchten’ naar je voorkeur vermogen laat je jouw overige 3 vermogen buiten beschouwing. Hiermee voorkom je dat je aanleiding tot de ‘stress’ ervaring buiten beschouwing blijft. 

Door 4FIER reflectie ontdek je spelenderwijs wat de aanleiding van de ‘stress’ ervaring is. En zul je deze automatische transformeren (transformeren is veranderen van binnenuit).

Met inzet van 4FIER doorbreekt je onbewust de geconditioneerde reflex reactie op een omstandigheid in het moment. Door de aanleiding van de oorzaak van de reflex reactie te nuanceren zal de klassieke oorzaak en gevolg reflex (Pavlov reactie) tot het verleden horen. Door het uitblijven van de ‘gedwongen’ reactie wordt keuze vrijheid herwonnen en kan je door de inzet van je  volle vermogen direct een optimale reactie gegeven worden in dienst van wat we willen ervaren in het moment. 

Wat kun je met 4FIER in de praktijk van alle dag?

Altijd en overal leven vanuit jezelf en bereiken wat je wilt. 

‘Bij de  veiligheid instructies die horen voor het opstijgen bij het vliegen hoort ook een instructie wat te doen bij het wegvallen van de cabine druk. De instructie luidt: eerst het zuurstofmasker bij jezelf opzetten voordat je een ander gaat helpen’.

In het dagelijkse leven werkt dit ook zo. Wil je een ander gelukkig maken dan zul je eerst moeten weten wat jouw geluk maakt. Om zekerheid te kunnen bieden moet eerst zelfverzekerd zijn. Om een ander zelfbewust te maken zul je eerst zelfbewust moeten zijn. Om een ander vertrouwen te bieden moet je eerste zelfvertrouwen hebben. Om een ander zelfredzaam te maken moet je eerst zelfredzaam zijn. 

4FIER biedt je deze kwaliteiten bij jezelf te herontdekken op eenvoudige wijze. Simpel door elke ervaring in te zetten voor de ontwikkeling vanuit jezelf in dienst van jouw welzijn. En om vanuit dat welzijn een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen. 

Leven uit het ‘zwaan kleef aan principe’. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

4FIER gebruikt daarvoor het gereedschap daarvoor heeft iedereen overal en altijd ter beschikking: Immers voorkomen is altijd nog beter dan achteraf genezen!  

Wanneer je één vinger naar de ander wijst zijn er minimaal 3 naar jezelf gericht.