Privacybeleid https://4fier.nl Persoonsgegevens die worden verwerkt.

De website https://4fier.nl (hierna te noemen als 4Fier) kan
persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 4Fier en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
4Fier verstrekt.
4Fier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
Waarom 4Fier deze gegevens nodig heeft?
4Fier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan 4Fier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. __________________________________________________________________________ ____
Hoelang blijven de gegevens bewaard?

4Fier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. __________________________________________________________________________ ____
Delen met anderen.
4Fier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. __________________________________________________________________________ ____
In kaart brengen website-bezoek.

Op de website van 4Fier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics.

4Fier maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 4Fier bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan 4Fier te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 4Fier
heeft hier geen invloed op.
4Fier heeft Google geen toestemming gegeven om via 4 Fier verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. __________________________________________________________________________ ____

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@4fier.nl
4Fier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. __________________________________________________________________________ ____

Beveiligen.

4Fier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 4Fier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 4Fier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 4Fier via
info@4fier.nl