4Fier jongleren met de waarheid

De waarheid is voortdurend onderweg.

Waar baseren we onze waarheid op? Hoe stellen we die bij? Wat gebeurt er als we onze waarheid niet bijstellen?

4FIER leert je jongleren met de waarheid t.b.v. van resultaat succes.

4FIER maakt voor ontwikkeling gebruik van 4 waarheden, te weten:

  • de ik-waarheid (verwachting)
  • de waarheid van anderen (reflex)
  • de wetenschappelijke waarheid (norm)
  • de mythische waarheid (fictie)

De ik-waarheid is de persoonlijke waarheid die je overtuigingen voeden en voortkomen uit je waarden. Ter illustratie een voorbeeld. Als je leeft van uit de ik-waarde eerlijkheid. Dan beoordeel je vanuit deze ik-waarde wat je meemaakt eerlijk is of niet. Dit oordeel bepaalt je stemming. Is wat je meemaakt vanuit jouw waarde eerlijk dan positieve stemming en zonnig ervaar je een negatieve stemming.

Nu kan jouw oordeel in conflict zijn met dat van anderen. De ander vormt immers vanuit zijn eigen overtuigingen zijn mening en deze kan verschillend zijn. Is daarmee het oordeel de mening, of de overtuiging van de één meer waar dan het oordeel van de ander of van jou?

Om te voorkomen dat het verschil van mening oorzaak wordt van elkaar ‘de tent uit te vechten’ middels discussie moeten we de wetenschappelijke waarheid een rol van betekenis geven. Door gebruik van de wetenschappelijke waarheid kunnen we onze ik-waarheid nuanceren.
Ter illustratie een voorbeeld: De één vindt het water in een rivier hoog staan. En een ander vindt het water juist laag staan. Dit kan tot een oeverloze discussie leiden. Je kunt nu deze polariteit gebruiken om met elkaar de dialoog aan te gaan over deze ervaring. Hiervoor neem je, in dit voorbeeld, de wetenschappelijke waarheid NAP (nieuw Amsterdams peil) waar vanuit water niveau betekenis gegeven wordt.

Nu heb je vanuit een objectieve index waaruit je de feitelijke waarheid bepaald. Stel dat jij van mening was dat het water laag stond, maar op basis van de wetenschappelijke waarheid NAP staat het water hoog. Dan biedt deze ervaring met de realiteit de gelegenheid jouw mening te herzien. Maar ben je hiertoe bereid? Of ga jij jezelf van de mythische waarheid bedienen om, tegen beter weten in, je waarheid verdedigen? En ontzeg jij je daarmee jezelf een ontwikkel kans? 4FIER biedt jouw in dit soort gelegenheden de kans om moeiteloos te achterhalen waarom je dit doet op dat moment. Bovendien geef je jezelf door inzet van 4FIER een eenvoudige ontwikkel kans. Die je zelfredzaam door gebruik van 4FIER gegarandeerd zult verzilveren. (voorbeeld: wellicht achterhaal je ware reden waarom je laagwater hebt gebruikt als

Excuus om niet met je kano het water op te gaan. En wordt duidelijk wanneer jij deze strategie nog meer inzet).